THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.

Ngày 31/10/2017, Tại hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi bộ Trung tâm đã triển khai đến các viên chức Trung tâm các chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII (chi tiết)
Các tin tiếp
Hội nghị viên chức để tổng kết công tác thi đua năm 2018   (6/3/2018)
THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 86-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG   (1/11/2017)
Các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.   (1/11/2017)
Hội nghị viên chức để tổng kết công tác thi đua năm 2017   (1/3/2017)
Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam   (25/10/2016)
Giải bóng đá Mini nữ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016   (25/10/2016)
Trung thu sum vầy 2016   (21/9/2016)