THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 

Chiều ngày 02/02/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về hoạt động của cơ quan, công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân. Tham dự Hội nghị có ông Lê Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể viên chức Trung tâm.

Ngày 31/10/2017, Tại hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi bộ Trung tâm đã triển khai đến các viên chức Trung tâm thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng (chi tiết)

Ngày 31/10/2017, Tại hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi bộ Trung tâm đã triển khai đến các viên chức Trung tâm các chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII (chi tiết)
Sáng ngày 17/02/2017, chính quyền cùng công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 về hoạt động của cơ quan, công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể viên chức Trung tâm.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), chiều ngày 20/10/2016 Công đoàn Trung tâm tổ chức sinh hoạt chính trị cho chị em, do Ban Nữ công chủ trì với các nội dung:
Tổng số : 7 bài viết
Trang
12