THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Báo cáo cho biết, không gian các cuộc tấn công DDoS trong Quý 3 năm 2016 gồm 67 quốc gia, giảm 3 quốc gia so với Quý 2 (70 quốc gia)Phân phối của các cuộc tấn công DDoS
Theo cảnh báo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong thời gian quan, Trung tâm VNCERT ghi nhận cách thức tấn công mới của tin tặc nhằm vào các cơ quan, tổ chức có sử dụng các hộp thư điện tử nội bộ. Theo đó, tin tặc sẽ giả mạo một địa chỉ điện tử có đuôi là @tencongty.com.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến người dùng nhằm qua mặt các hệ thống dò quét mã độc, các mã độc thường được nén lại dưới dạng .zip hoặc .zar....
Cục An toàn thông tin xin giới thiệu bài phát biểu của tiến sĩ Nils Melzer – Giám đốc chương trình luật và an ninh của Trung tâm chính sách an ninh, Geneve, đồng thời là chuyên gia của Liên hợp quốc trong việc xây dựng Công ước về an toàn thông tin quốc tế về việc "Hướng tới một bộ luật quốc tế về không gian mạng"
Theo một báo cáo gần đây của Alcatel-Lucent, các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows chiếm 80% tổng số các thiết bị lây nhiễm trên mạng di động. Trong đó, Android chứng kiến sự giảm xuống 20% về có tỷ lệ lây nhiễm. iOS và các hệ điều hành khác chiếm tỷ lệ không đáng kể.
Tổng số : 5 bài viết
Trang
1