THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Hội nghị viên chức để tổng kết công tác thi đua năm 2017
Sáng ngày 17/02/2017, chính quyền cùng công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 về hoạt động của cơ quan, công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể viên chức Trung tâm.

Sau phần báo cáo tổng kết và thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lâm phát biểu chỉ đạo tập trung vào các vấn đề sau:

 
Đồng chí Hồ Lâm phát biểu chỉ đạo –
Đồng chí Đặng Hoài Nhân tiếp thu ý kiến

- Năm 2016, về nguồn kinh phí cấp chi trả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng cơ bản chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi đất và giải ngân kinh phí; công tác đấu giá có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác khắc phục thanh tra đạt được kết quả tốt… kết quả trên là sự nổ lực rất lớn của cả tập thể Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện rất tốt việc phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Sở, của UBND tỉnh; thực hiện báo cáo đúng quy định, kịp thời, đáng được biểu dương và đề nghị tiếp tục phát huy.
Về kết quả thi đua cả năm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen 02 tập thể (phòng Tài chính Tổng hợp, Quản lý quỹ đất) và 13 cá nhân đã có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường khen 06 đoàn viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và tập thể Công đoàn CSTV Trung tâm đạt danh hiệu vững mạnh.
- Năm 2017 cần tập trung các công việc như: có kế hoạch đi học tập kinh nghiệm các tỉnh để báo cáo những khó khăn về đề án thành lập Trung tâm PTQĐ một cấp; cần bổ sung giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; rà soát lại việc phối hợp trong nội bộ với Chi cục Quản lý đất đai, các Sở ngành để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất 50 tỷ đồng; rà soát chuyển vốn XDCB của năm 2016 sang năm 2017 để tiếp tục sử dụng; Ban Thanh tra nhân dân phối hợp Công đoàn tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm giải quyết lợi ích chính đáng của người lao động; bổ sung kịp thời nhân sự Ban giám đốc Trung tâm.
Đồng chí Đặng Hoài Nhân - Giám đốc Trung tâm nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời xin hứa cùng Ban Giám đốc và Cấp uỷ sẽ lãnh đạo CBVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giao cho Trung tâm trong năm 2017.
Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.
Trước khi kết thúc Hội nghị, Chủ tịch đoàn phát động phòng trào thi đua và cùng thống nhất ký Bản giao ước thi đua trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng cùng các đoàn thể với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Một số hình ảnh Hội nghị

 


 
Toàn cảnh Hội nghị 
Tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho 2 tập thể phòng TCTH và QLQĐ
có thành tích xuất sắc 2016.

 

Tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc 2016

 
 
Ban Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các phòng, chủ tịch Công đoàn, bí thư Chi đoàn cùng ký giao ước thi đua 2017.


Các tin tiếp
Hội nghị viên chức để tổng kết công tác thi đua năm 2018   (6/3/2018)
THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 86-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG   (1/11/2017)
Các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.   (1/11/2017)
Hội nghị viên chức để tổng kết công tác thi đua năm 2017   (1/3/2017)
Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam   (25/10/2016)
Giải bóng đá Mini nữ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016   (25/10/2016)
Trung thu sum vầy 2016   (21/9/2016)