THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Khu đất có diện tích 357,3m2 tại phường Xuân An - thành phố Phan Thiết (thu hồi của HTX Muối Phong Nẫm)

Đã đấu giá thành công

Các tin tiếp
Khu đất có diện tích 20.629,0 m2 tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (thu hồi của doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi)   (28/2/2019)
Đấu giá 08 lô đất ở tại Khu TĐC Đông Xuân An - Phan Thiết, Bình Thuận.   (12/9/2018)
Khu đất có diện tích 45.876,4 m2 tại phường Mũi Né - thành phố Phan Thiết (thu hồi của công ty TNHH xây dựng - Kinh doanh nhà Tân Minh)   (6/9/2018)
Lô đất A4-45 tại khu dân cư AE Thanh Hải - Tp.Phan Thiết   (10/7/2018)
Khu đất có diện tích 357,3m2 tại phường Xuân An - thành phố Phan Thiết (thu hồi của HTX Muối Phong Nẫm)   (7/5/2018)
Lô đất D13 - phường Phú Thủy - Tp.Phan Thiết   (23/4/2018)
Lô đất số 21, 22, 23 thuộc quỹ đất 02 bên đường 706B   (21/3/2018)