THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Lô đất D13 - phường Phú Thủy - Tp.Phan Thiết
Đã đấu giá thành công




-  Sơ đồ trích lục



Các tin tiếp
Khu đất có diện tích 20.629,0 m2 tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (thu hồi của doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi)   (28/2/2019)
Đấu giá 08 lô đất ở tại Khu TĐC Đông Xuân An - Phan Thiết, Bình Thuận.   (12/9/2018)
Khu đất có diện tích 45.876,4 m2 tại phường Mũi Né - thành phố Phan Thiết (thu hồi của công ty TNHH xây dựng - Kinh doanh nhà Tân Minh)   (6/9/2018)
Lô đất A4-45 tại khu dân cư AE Thanh Hải - Tp.Phan Thiết   (10/7/2018)
Khu đất có diện tích 357,3m2 tại phường Xuân An - thành phố Phan Thiết (thu hồi của HTX Muối Phong Nẫm)   (7/5/2018)
Lô đất D13 - phường Phú Thủy - Tp.Phan Thiết   (23/4/2018)
Lô đất số 21, 22, 23 thuộc quỹ đất 02 bên đường 706B   (21/3/2018)