THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Cảnh bảo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomaware)
Theo cảnh báo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong thời gian quan, Trung tâm VNCERT ghi nhận cách thức tấn công mới của tin tặc nhằm vào các cơ quan, tổ chức có sử dụng các hộp thư điện tử nội bộ. Theo đó, tin tặc sẽ giả mạo một địa chỉ điện tử có đuôi là @tencongty.com.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến người dùng nhằm qua mặt các hệ thống dò quét mã độc, các mã độc thường được nén lại dưới dạng .zip hoặc .zar....


Tim hiểu thêm tại
Công văn 202/STTT-CNTT
Công văn 80/VNCERT-ĐPƯC

Các tin tiếp
Báo cáo an toàn mạng Quý 3 của Kaspersky   (23/11/2016)
Cảnh bảo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomaware)   (4/4/2016)
Hướng tới một bộ luật quốc tế về không gian mạng   (8/3/2016)
Mã độc trên Windows tác động mạnh mẽ đến Internet trên mạng di động   (8/3/2016)
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin   (8/3/2016)