THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Khu tái định cư chung của thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp Phan thiết


1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Công tác lập TKKT: đang triển khai bước khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Công tác GPMB và tái định cư: Chưa thực hiện (đang đo vẽ thu hồi đất).

- Công tác đấu thầu: Đã chỉ định thầu các công tác:
+ Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
+ Khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
+ Tư vấn giám sát và nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa hình.

+ Đo đạc lập bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính (trích đo) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi và giao đất.

- Công tác thực hiện hợp đồng: Đã hoàn thành bước đánh giá hồ sơ đề xuất và đang thực hiện các gói thầu khác.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Đến nay khối lượng thực hiện được 21.609.048 đồng/khối lượng duyệt dự toán là: 1.799.027.791 đồng.

Một số hình ảnh khu tái định cư xã Phong Nẫm
 

 


Các tin tiếp
Khu tái định cư chung của thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp Phan thiết   (16/5/2013)
Tái định cư Bắc Kênh thoát lũ, phường Xuân An, xã Hàm Thắng - tỉnh Bình Thuận   (16/5/2013)
Khu dân cư Hùng Vương II - Giai đoạn 2B (KV4)   (16/5/2013)
Khu Dịch vụ - Công viên - Tái định cư Hưng Long, phường Hưng Long   (14/5/2013)
Khu dân cư Hợp tác xã 3 Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận   (14/5/2013)
Dự án Khu dân cư Bắc Xuân An   (25/4/2013)
KDC Hùng Vương II - 2A (giai đoạn 1)   (25/4/2013)