THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Tái định cư Bắc Kênh thoát lũ, phường Xuân An, xã Hàm Thắng - tỉnh Bình Thuận


Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Công tác lập TKKT: Chưa thực hiện

- Công tác GPMB và tái định cư: Chưa thực hiện

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Không

1.3. Nhiệm vụ thực hiện:

- Hiện đang thực hiện khảo sát và lập dự án đầu tư. Dự kiến sẽ phê duyệt dự án (giai đoạn 1) cuối năm 2014.

- Hiện đang thực hiện công tác đo thu hồi đất, dự kiến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành công tác đo thu hồi.

Một số hình ảnh phối cảnh khu tái định cư kênh thoát lũCác tin tiếp
Khu tái định cư chung của thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp Phan thiết   (16/5/2013)
Tái định cư Bắc Kênh thoát lũ, phường Xuân An, xã Hàm Thắng - tỉnh Bình Thuận   (16/5/2013)
Khu dân cư Hùng Vương II - Giai đoạn 2B (KV4)   (16/5/2013)
Khu Dịch vụ - Công viên - Tái định cư Hưng Long, phường Hưng Long   (14/5/2013)
Khu dân cư Hợp tác xã 3 Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận   (14/5/2013)
Dự án Khu dân cư Bắc Xuân An   (25/4/2013)
KDC Hùng Vương II - 2A (giai đoạn 1)   (25/4/2013)