THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Khu dân cư Hùng Vương II - Giai đoạn 2B (KV4)


Chủ đầu tư : Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tổ chức tư vấn lập quy hoạch  : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Thuận.
Mục tiêu chính của dự án : Đầu tư xây dựng một khu dân cư mới với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm:
    - Dành một phần đất để tái định cư.
    - Dành một phần đất để bán đấu giá tạo nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng chung của Tỉnh.
    - Cải thiệt môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển chung của toàn Tỉnh..
Công việc hiện nay : Đang thực hiện công tác quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Địa điểm dự án : Phường Phú Thủy và Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Hình thức quản lý dự án : Thuê tư vấn quản lý dự án.

Nguồn vốn đầu tư

: Từ nguồn vốn quỹ đất của tỉnh.

 

Phối cảnh khu dân cư Hùng Vương giai đoạn II.


Các tin tiếp
Khu tái định cư chung của thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp Phan thiết   (16/5/2013)
Tái định cư Bắc Kênh thoát lũ, phường Xuân An, xã Hàm Thắng - tỉnh Bình Thuận   (16/5/2013)
Khu dân cư Hùng Vương II - Giai đoạn 2B (KV4)   (16/5/2013)
Khu Dịch vụ - Công viên - Tái định cư Hưng Long, phường Hưng Long   (14/5/2013)
Khu dân cư Hợp tác xã 3 Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận   (14/5/2013)
Dự án Khu dân cư Bắc Xuân An   (25/4/2013)
KDC Hùng Vương II - 2A (giai đoạn 1)   (25/4/2013)