THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Đấu giá 21 lô đất ở tại khu dân cư Hùng Vương II - giai đoạn 2A - thành phố Phan Thiết