THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất trạm thu phí BOT cầu Phú Hài