THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Khu đất có diện tích 20.629,0 m2 tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (thu hồi của doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi)

 

Bản đồ chi tiết