THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Phối hợp tuyên truyền phòng chống virut Zika và bệnh xuất huyết.Thực hiện Công văn số 149/CĐVC ngày 05/12/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, phòng chống virut Zika và bệnh xuất huyết. Công đoàn Trung tâm tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phổ biến đến toàn thể cán bô, viên chức Trung tâm nâng cao nhận thức trong phòng, chống virut Zika và dịch bệnh sốt xuất huyết, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.Các tin tiếp
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bình Thuận   (5/4/2017)
Thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất   (5/4/2017)
Nhiều hạng mục nhà, đất được miễn thuế trước bạ   (5/4/2017)
Phối hợp tuyên truyền phòng chống virut Zika và bệnh xuất huyết.   (21/12/2016)
Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Việt Nam trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu   (23/11/2016)