THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích: 857.000 m2


 


Các tin tiếp
Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích: 857.000 m2   (9/8/2013)