THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
KDC Hùng Vương II - 2A (giai đoạn 1)


Chủ đầu tư : Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Mục tiêu chính của dự án Đầu tư xây dựng một khu dân cư mới với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm:
 - Dành một phần đất để tái định cư.
 - Dành một phần đất để bán đấu giá tạo nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng chung của Tỉnh.
 - Cải thiệt môi trường, góp phần chỉnh tranh đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển chung của toàn Tỉnh.
Quy mô, công suất : 388.887 m2
Địa điểm dự án : Phường Phú Thủy và Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Hình thức quản lý dự án : Thuê tư vấn quản lý dự án.

Các mốc thời gian về dự án

   

- Ngày phê duyệt Quyết định đầu tư: 08/11/2005
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Thời gian bắt đầu: 12/12/2007
+ Thời gian kết thúc:

Nguồn vốn đầu tư

: Từ nguồn vốn quỹ đất của tỉnh.

 Công việc thực hiện:

- Đang thi công tuyến đường Hùng Vương (đoạn đi qua Khu dân cư Hùng Vương II-2A). Các hạng mục khác vẫn thực hiện theo tiến độ.

- Hiện nay công tác đền bù còn vướng nhiều hộ dân nên làm ảnh hưởng đến công tác thi công của dự án.

Phối Cảnh Khu Dân Cư Hùng Vương.

 

 


Các tin tiếp
Khu tái định cư chung của thành phố Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp Phan thiết   (16/5/2013)
Tái định cư Bắc Kênh thoát lũ, phường Xuân An, xã Hàm Thắng - tỉnh Bình Thuận   (16/5/2013)
Khu dân cư Hùng Vương II - Giai đoạn 2B (KV4)   (16/5/2013)
Khu Dịch vụ - Công viên - Tái định cư Hưng Long, phường Hưng Long   (14/5/2013)
Khu dân cư Hợp tác xã 3 Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận   (14/5/2013)
Dự án Khu dân cư Bắc Xuân An   (25/4/2013)
KDC Hùng Vương II - 2A (giai đoạn 1)   (25/4/2013)