THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Đấu giá cơ sở nhà đất tại số 630 đường Điện Biên Phủ, phường 11 - Quận 10 - thành phố Hồ Chí Minh.

Đang lập thủ tụcDiện tích: 97 m2.
Loại đất: đất ở đô thị.
Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.
Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 3.
       + Diện tích sàn sử dụng: 248,51 m2
       + Diện tích xây dựng: 96,81 m2
Dự kiến thời gian đấu giá: năm 2019.Các tin tiếp
Đấu giá cơ sở nhà đất tại số 630 đường Điện Biên Phủ, phường 11 - Quận 10 - thành phố Hồ Chí Minh.   (28/2/2019)
Đấu giá quyền sử dụng lô đất có diện tích 3999,7m2 tại phường Phú Trinh - thành phố Phan Thiết (thu hồi của HTX cơ khí Tiền Phong)   (28/2/2019)
Đấu giá cơ sở nhà đất tại số 42 đường Nguyễn Thái Học, phường Đức Thắng - thành phố Phan Thiết   (28/2/2019)
Đấu giá cơ sở nhà đất tại số 07 đường Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa - thành phố Phan Thiết   (28/2/2019)
Đấu giá quyền sử dụng lô đất E2-06 tại khu dân cư Văn Thánh 3A, phường Phú Tài - thành phố Phan Thiết   (28/2/2019)
Lô đất số 24 và số 25 thuộc quỹ đất 02 bên đường 706B   (9/7/2014)
Lô đất số 26 & 27 thuộc quỹ đất 02 bên đường 706B   (9/7/2014)